Whitepaper Compliancy

   

Whitepaper De compliancy puzzel bij inzet van extern personeel

In Nederland gelden diverse wetgevingen als het gaat om het inzetten van personeel van derden. Als opdrachtgever bent u eindverantwoordelijk voor het juist naleven hiervan. In deze whitepaper neemt Nsecure u mee in 6 belangrijke die van toepassing zijn, namelijk;

  • Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)
  • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)
  • Wet Ketenaansprakelijkheid (Wka)
  • Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)
  • Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
  • Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Interesse? Vul uw gegevens hieronder in

 

YIM wetgeving
contact

DOWNLOAD
WHITEPAPER

 


088 - 123 9000