Doorbraak in Security as a Service (SECaaS) in Nederland

Alliander en Nsecure starten unieke samenwerking

Donderdag 19 oktober zijn Alliander en Nsecure een in Nederland unieke, intensieve samenwerking op het gebied van Security as a Service (SECaaS) met elkaar overeengekomen. Per 1 oktober 2017 heeft Alliander namelijk de regierol en de verantwoordelijkheid voor de tactische en operationele uitvoering van het toegangs- en beveiligingsbeleid - zowel qua mens als techniek - overgedragen aan Nsecure. Soortgelijke outsourcing overeenkomsten zijn wel eerder toegepast voor andere facilitaire diensten, maar zijn op het gebied van toegang en beveiliging (security) nog geen gemeengoed.

Dennis de Hoog van Nsecure: “Er bestaat al langere tijd een hechte samenwerking met Alliander. Het onderlinge vertrouwen in elkaar is zo groot dat we deze nieuwe stap nu met elkaar durven te zetten. Zonder alles aan de voorkant te specificeren, maakt Alliander vanaf nu optimaal gebruik van onze expertise op gebied van ketenverantwoording en de toegevoegde waarde hiervan. Zij bepalen wat ze willen bereiken. Hóe we dat het beste kunnen realiseren, laten ze over aan de specialist.”

Een essentieel onderdeel van de samenwerking is het creëren van een zo effectief mogelijke keten van verschillende diensten van leveranciers. De organisatie en inrichting hiervan is relatief complex en dynamisch. Het vraagt om een constructieve samenwerking en een goede afstemming tussen de verschillende ketenpartners. Door informatie tijdig te delen en afspraken nauwkeurig vast te leggen, zullen de doelstellingen worden gehaald, kunnen innovaties worden verzilverd en blijft de onderlinge verstandhouding optimaal.

Nsecure plant, coördineert en monitort de overeengekomen service level agreements en richt zich continu op het analyseren en verbeteren van de processen, waarbij het belang van Alliander altijd voorop staat.

Vanuit de regiefunctie worden de volgende diensten aangestuurd door Nsecure:

  • Observatie: het volgens standaard procedures openen en sluiten van locaties op afstand, toegangsverlening, intercom afhandeling, video-observatie, calamiteiten- en incidentmanagement en alarm verificatie en opvolging;
  • Functioneel en operationeel beheer op toegangscontrole en workflow autorisatie management;
  • Servicemanagement: technisch beheer, applicatiebeheer en Incident management op toegangscontrole en workflow autorisatie management;
  • Installatie & Onderhoud: deels uitgevoerd door Nsecure en deels uitgevoerd door gebouw-gerelateerde dienstverleners en leveranciers;
  • Manbeveiliging: particuliere alarmcentrale, mobiele surveillance en objectbeveiliging; uitgevoerd door een particulier beveiligingsbedrijf.

Toetsing van de nieuwe afspraken vindt plaats op basis van prestatie indicatoren. Bijzonder daarbij is de afspraak dat - in het geval een vastgestelde prestatie indicator niet wordt gehaald - er géén sprake is van een conventionele malus regeling. In dat geval zal Nsecure met haar directie en medewerkers een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) project uitvoeren. Hierbij gaat het om een (in de juiste verhouding staande) activiteit, gericht op één van de kwetsbare groepen in de samenleving.

nsecure-secaas2
088 - 123 9000