Verantwoord en veilig gebouwbeheer tijdens COVID-19

blog
02 november 2020
YIM Pre-Registration_reede (2)

De vraag naar verantwoord en veilig gebouwbeheer kent sinds de komst van het Coronavirus een enorme toename. De ‘1,5 meter maatschappij’ en het thuiswerken vragen om andere werkvormen. Voor organisaties heeft dit impact op zowel de korte als lange termijn. Inzage in de bezettingsgraden van werklocaties wordt daarmee steeds belangrijker.

Voorregistratie met YIM Pre-registration
Nsecure biedt met YIM Pre-registration de mogelijkheid om onder de huidige omstandigheden én daarna de aanwezigheidsregistratie van uw organisatie volledig “in control” te hebben. Medewerkers, bezoekers en contractors kunnen hun aanwezigheid tot een werklocatie dankzij onze self-service module, eenvoudig vooraf registeren en de daaraan gekoppelde gezondheidsverklaring rondom COVID-19 invullen. Na registratie ontvangen zij een bevestiging per e-mail en kunnen zij op de gereserveerde dag of tijdslot de werklocatie betreden.

Real-time rapportage voor management
Organisaties kunnen zelf de parameters voor de bezettingsgraad per ruimte, afdeling of locatie instellen. Ook is het mogelijk om notificaties over bijvoorbeeld genomen COVID-19 maatregelen tijdens de voorregistratie centraal te delen met de betrokkenen. Zo kan optimale veiligheid en gastvrijheid worden geboden. Dankzij de rapportage mogelijkheden is er real-time inzicht en kan de bezettingsgraad evenals de beschikbaarheid per dag, week of zelfs een specifieke periode worden gemonitord.

YIM Pre-registration

Veilig locatiebeheer in het kort:

  • Ondersteunt organisaties in het navolgen van RIVM-voorschriften en bijhorende maatregelen omtrent COVID-19.
  • Een self-service module voor medewerkers, bezoekers en contractors om zichzelf te registreren voor hun aanwezigheid op werklocatie(s).
  • Beheersbaar maken van het maximaal aantal werkplekken dankzij gedefinieerde
    parameters per ruimte, afdeling of locatie.
  • Real-time inzicht in de bezettingsgraad door uitgebreide rapportage mogelijkheden.

Over YIM
Veel organisaties worstelen dagelijks met hun toegangsbeveiliging met complexe toegangsprocedures, tijdrovende rapportages en lange wachttijden voor toegang en start van werkzaamheden. Dit kost onnodig veel tijd en geld en gaat ten koste van de gastvrijheid voor medewerkers, bezoekers en contractors. Met de workflow oplossing YIM (Your Identity Management) kunnen organisaties aanzienlijk op hun facilitykosten besparen, terwijl ze volledig grip op en inzicht in hun toegangsbeveiliging houden. Tegelijkertijd versterken ze de gastvrijheid van hun organisatie. YIM integreert en stroomlijnt verschillende modules voor accreditatie, het aanmelden van bezoekers, medewerkers en contractors, e-learning en digitaal persoonsdossier. Door de toegangsprocessen te automatiseren worden ze een veel efficiënter onderdeel van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

Meer informatie
Wilt u meer weten over een veilige toegangsverlening binnen de 1,5 meter maatschappij, het aanmelden van medewerkers en derden of onze rapportage mogelijkheden? Onze specialisten staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op via info@nsecure.nl.

Meer over dit onderwerp


 

088 - 123 9000