I Stock 000064119371 Smaller
Control
Your
Access

Control Your Access

Hij ‘overziet’ zijn bedrijf en zijn bedrijfsactiviteiten. Hij ziet overal mensen rondlopen. Veel mensen. Mensen die aan het werk zijn en mensen die op bezoek komen. Een deel is bij hem in dienst, een ander deel werkt via subcontractors. Sommigen kent hij, anderen niet.

Wie zijn deze mensen, vraag hij zich af. Wat doen ze hier? Wie heeft ze uitgenodigd, ingehuurd of gecontracteerd? Mogen ze hier wel zijn? Mogen ze doen wat ze doen? Zijn ze daarvoor bevoegd en gekwalificeerd? Zijn ze wel gescreend? Is hun privacy daarbij voldoende gewaarborgd? Welke risico’s loopt de onderneming eigenlijk? En welke risico’s loop ík? 

Veel zaken onttrekken zich aan zijn gezichtsveld. Mensen die thuis werken of elders aan de slag zijn. Er zijn trouwens ook steeds meer veiligheidssystemen waarvan hij denkt: wat doen ze precies? Hoe duurzaam zijn ze? Moeten er alweer nieuwe, kostbare, systemen bij komen? En hoe lang redden we het daar dan mee?

Tegelijkertijd vraagt hij zich af of het niet beter kan. Of de mensen die hij ‘binnen’ heeft wel efficiënt samenwerken. Of alle processen en systemen die binnen zijn organisatie zijn gegroeid niet beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Hij wil niet alleen weten wat de risico’s zijn, hij is ook benieuwd naar manieren om zijn bedrijfsvoering te verbeteren. Hoe groter zijn organisatie, hoe groter en ingewikkelder de vragen die op hem afkomen. De ondernemer die uit het raam kijkt. Uiteindelijk vraagt hij zich maar één ding af: ben ik wel ‘in control’? Vandaag, maar ook morgen? 

Wij zijn Nsecure.

Ons motto luidt: Control Your Access. Dat gaat (veel) verder dan de fysieke toegangscontrole. Het gaat om ‘in control zijn’ en om ‘toegankelijkheid’ in de meest brede zin van het woord. Om het kennen van de mensen en de partijen die bij je aan het werk zijn. Om het beheersen van risico’s op talloze terreinen. En om het efficiënter, veiliger en duurzamer maken van vitale bedrijfsprocessen.

Onze ‘roots’ liggen in de securitywereld. Een wereld waarin in de afgelopen decennia heel veel en tegelijkertijd juist heel weinig is veranderd.

Ooit was het heel overzichtelijk en begrijpelijk. De man bij de poort had een handgeschreven of uitgetypte lijst voor zich liggen. Daarop stond wie er die dag naar binnen mocht. En zijn collega maakte regelmatig een rondje op het bedrijfsterrein om te kijken of er geen gekke dingen gebeurden. 

Met de ontwikkeling van de elektronica werd hun werk gemakkelijker. Camera’s en beeldschermen maakten het mogelijk om vanaf één plek voortdurend alles in de gaten te houden. En de slagboom of de voordeur kon op afstand worden geopend nadat iemand zich had aangemeld via de intercom.

Dankzij de komst van de moderne computers en processors zijn deze procedures sinds een jaar of tien, vijftien ‘IP-gestuurd’ geworden. Digitale informatie, gekoppeld aan scanners, pasjes en poortjes hebben het toegankelijk maken en beveiligen van gebouwen en gebieden nog verder geautomatiseerd. 

Maar aan het principe op zich is al een hele tijd niet heel veel gewijzigd. De hoogwaardige techniek staat op de meeste plaatsen vooral in dienst van de vraag of iemand ergens naar binnen mag. Of niet.

Intussen is de wereld om ons heen snel aan het veranderen. Op allerlei gebieden. Onze samenleving is veelzijdiger en veelkleuriger geworden. Steeds meer culturen leven en werken naast en met elkaar. Met name de digitale technologie ontwikkelt zich in een adembenemend tempo en dat heeft grote gevolgen. We zitten middenin een transformatie die allerlei processen versnelt. Veel bedrijfstakken zijn bezig – al dan niet gedwongen – zichzelf opnieuw uit te vinden. De economie verandert, arbeidsverhoudingen veranderen en ook de manier waarop we werken krijgt een nieuwe invulling. 

De eisen die aan mensen en organisaties worden gesteld, worden steeds groter en vooral complexer. Niet in de laatste plaats door strengere regels van toezichthouders en de wetgever. Het thema ‘compliance’ heeft een vaste plek op de directieagenda’s gekregen. De vraag ‘of iemand ergens naar binnen mag’ is allang niet meer de enige die van belang is. Er zijn hele andere vragen bijgekomen. 

Tegelijkertijd brengt deze tijd ons talloze nieuwe kansen. De technologie zorgt ervoor dat we meer weten en dat we die kennis dankzij de snelle ontwikkelingen op het gebied van datatechnologie beter kunnen verwerken en combineren.

Wij zien security, risicobeheersing en de continuïteit van een organisatie als één geheel.

Nsecure speelt als enige partij in de securitywereld met volle overtuiging in op deze ontwikkelingen. Wij zien security, risicobeheersing en de continuïteit van een organisatie als één geheel. Daarom zetten we de nieuwe mogelijkheden die de digitale transformatie biedt in om onze security (en toegangs-) systemen  te integreren in andere vitale organisatieprocessen. Zodat organisaties en ondernemingen niet alleen veiliger, maar ook efficiënter worden. 

Om dat mogelijk te maken, bouwen we boven op de fysieke toegangs- en securitysystemen tailor made dataplatforms waarin verschillende bedrijfsinformatiesystemen op intelligente manier aan elkaar gekoppeld worden. Deze platforms zijn duurzaam, in de zin dat ze voortdurend geactualiseerd worden en meegroeien met de eisen die iedere periode stelt. In plaats van steeds méér systemen en controles, wordt het vooral: beter en intelligenter. En gegarandeerd actueel.

Welke systemen versmelten en ‘samenwerken’, is afhankelijk van de behoefte, de omvang en de aard van de organisatie in kwestie. In de ene situatie is een koppeling met de programma’s op het gebied van opleidingen en accreditatie het meest relevant. In een ander geval wordt gekozen voor het ‘aan elkaar knopen’ van systemen waarin zich alle persoonsgegevens bevinden, waaronder informatie over nationaliteit en eventuele illegaliteit. Maar ook een koppeling met systemen op het gebied van technisch beheer, inkoop, facilitaire diensten, juridische zaken en personeelsadministratie (denk aan urenadministratie, verzekeringen en pensioenpremieafdracht) zijn mogelijk. En dat in alle denkbare combinaties. Ook het naleven van alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy is op deze manier naadloos geïntegreerd én gegarandeerd. 

Of het nu een kantooromgeving, een industriecomplex, een ziekenhuis of een buitenlocatie betreft, onze geïntegreerde platforms zorgen ervoor dat mensen niet alleen op efficiënte wijze ‘binnenkomen’ en aan de slag kunnen, maar ook dat er voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving. Waardoor een ondernemer niet alleen antwoord krijgt op de vraag of iemand ergens mag zijn, maar ook op de vraag of hij dit werk mag doen en of de risico’s zijn afgedekt. Dankzij de state of the art rapportages is hij bovendien van alles op de hoogte. Hij is, kortom, volledig ‘in control’. 

Nsecure. Control Your Access.